מדיניות פרטיות

כללי

מדיניות הפרטיות באתר מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות. אך האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

בעת שימוש בדף הנחיתה נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, זהו המידע שאתה מוסר ביודעין בעת מילוי הטופס. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה העמודים שבהם צפית, מהיכן הגעת לעמוד, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

מאגר המידע

חלק מהנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של ערן שמש - שמש פרקטים, עוסק מורשה מספר 204748263 (להלן: "העסק").

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

*ליצור עמך קשר למטרת רכישה של מוצרי העסק.

*לעדכן אותך בעדכונים ומבצעים מעת לעת.

*לעדכן אותך בפעילויות ובחדשות של העסק.

דיוור ישיר אלקטרוני ודרך ממסרים (SMS / WhatsApp)

העסק מעוניין לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע על פעילותו מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. העסק לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

מסירת מידע לצד שלישי

העסק לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך .

Cookies

אתר העסק משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אבטחת מידע

העסק מיישם באתרו מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, העסק לא מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.שינויים במדיניות הפרטיות בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של העסק.

מידע אישי הנוגע לזכויות הפרט והמידע האישי שלך, תוכל לשלוח דוא"ל לכתובת eranshe@gmail.com.