פרקט עץ

פרקט בצבע חום עם תיאור של מידות לוח: 1860 על 189 על 14 מ"מ, עם כמות של 2.81 מ"ר בקופסה
פרקט בצבע חום עם תיאור של מידות לוח: 1860 על 189 על 14 מ"מ, עם כמות של 2.81 מ"ר בקופסה
פרקט בצבע חום עם רקע של דירה מרוהטת מסביב
פרקט בצבע חום עם רקע של דירה מרוהטת מסביב
פרקט בצבע חום עם תיאור של מידות לוח: 1860 על 189 על 14 מ"מ, עם כמות של 2.81 מ"ר בקופסה
פרקט בצבע חום עם תיאור של מידות לוח: 1860 על 189 על 14 מ"מ, עם כמות של 2.81 מ"ר בקופסה
פרקט בצבע חום עם רקע של דירה מרוהטת מסביב
פרקט בצבע חום עם רקע של דירה מרוהטת מסביב
פרקט בצבע חום עם תיאור של מידות לוח: 1490 על 180 על 14 מ"מ, עם כמות של 2.146 מ"ר בקופסה
פרקט בצבע חום עם תיאור של מידות לוח: 1490 על 180 על 14 מ"מ, עם כמות של 2.146 מ"ר בקופסה
פרקט בצבע חום עם רקע של דירה מרוהטת מסביב
פרקט בצבע חום עם רקע של דירה מרוהטת מסביב
פרקט בצבע חום עם תיאור של מידות לוח: 1860 על 189 על 14 מ"מ, עם כמות של 2.81 מ"ר בקופסה
פרקט בצבע חום עם תיאור של מידות לוח: 1860 על 189 על 14 מ"מ, עם כמות של 2.81 מ"ר בקופסה
פרקט בצבע חום עם רקע של דירה מרוהטת מסביב
פרקט בצבע חום עם רקע של דירה מרוהטת מסביב
פרקט בצבע חום עם תיאור של מידות לוח: 1860 על 189 על 14 מ"מ, עם כמות של 2.81 מ"ר בקופסה
פרקט בצבע חום עם תיאור של מידות לוח: 1860 על 189 על 14 מ"מ, עם כמות של 2.81 מ"ר בקופסה
פרקט בצבע חום עם רקע של דירה מרוהטת מסביב
פרקט בצבע חום עם רקע של דירה מרוהטת מסביב
פרקט בצבע חום עם תיאור של מידות לוח: 1900 על 150 על 15 מ"מ, עם כמות של 2.28 מ"ר בקופסה
פרקט בצבע חום עם תיאור של מידות לוח: 1900 על 150 על 15 מ"מ, עם כמות של 2.28 מ"ר בקופסה
פרקט בצבע חום עם רקע של דירה מרוהטת מסביב
פרקט בצבע חום עם רקע של דירה מרוהטת מסביב
פרקט בצבע חום עם תיאור של מידות לוח: 1860 על 189 על 14 מ"מ, עם כמות של 2.81 מ"ר בקופסה
פרקט בצבע חום עם תיאור של מידות לוח: 1860 על 189 על 14 מ"מ, עם כמות של 2.81 מ"ר בקופסה
פרקט בצבע חום עם רקע של דירה מרוהטת מסביב
פרקט בצבע חום עם רקע של דירה מרוהטת מסביב
פרקט בצבע חום עם תיאור של מידות לוח: 1900 על 260 על 14 מ"מ, עם כמות של 3.952 מ"ר בקופסה
פרקט בצבע חום עם תיאור של מידות לוח: 1900 על 260 על 14 מ"מ, עם כמות של 3.952 מ"ר בקופסה
פרקט בצבע חום עם רקע של דירה מרוהטת מסביב
פרקט בצבע חום עם רקע של דירה מרוהטת מסביב
פרקט בצבע חום עם תיאור של מידות לוח: 1860 על 189 על 14 מ"מ, עם כמות של 2.81 מ"ר בקופסה
פרקט בצבע חום עם תיאור של מידות לוח: 1860 על 189 על 14 מ"מ, עם כמות של 2.81 מ"ר בקופסה
פרקט בצבע חום עם רקע של דירה מרוהטת מסביב
פרקט בצבע חום עם רקע של דירה מרוהטת מסביב

צור קשר